Info A – I

ANDRAHANDSUTHYRNING
Andrahandsuthyrning måste vara godkänd av styrelsen. Ansökan ska ske skriftligt och innehålla uppgifter om skäl för uthyrning samt den period uthyrningen avser. Ansökan ska också innehålla uppgift om den som hyr i andra hand. Ny ansökan ska alltid ske vid byte av andrahands-hyresgäst eller vid önskan om förlängning. Ansökan skickas till: HSB Stockholm, Servicecenter, 112 84 Stockholm

Styrelsen har beslutat att för samtliga andrahandsupplåtelser som påbörjas från och med den 1 januari 2016 ta ut avgift med tio procent av prisbasbeloppet per år. Om en lägenhet upplåts under del av ett år beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten. Prisbasbeloppet år 2016 är 44 300 kr. Fakturering kommer att ske månadsvis.

Tänk på att avtala bort det så kallade besittningsskyddet om du har för avsikt att hyra ut lägenheten för längre tid än två år. Styrelsen kan bevilja andrahandsuthyrning för en period om högst ett år i taget. Detta gäller även om barn, andra släktingar eller vänner bor i lägenheten och ingen hyra tas ut.

Styrelsen godkänner andrahandsuthyrning i enlighet med praxis i hyresnämnden. Skäl är exempelvis:
– Militärtjänstgöring
– Heltidsstudier på annan ort
– Utlandstjänstgöring
– Inledande av samboförhållande

Föreningen förbehåller sig rätten till tolkningsföreträde, varför det vid tvist är bostadsrättshavarens sak att föra ärendet till hyresnämnden. Hyresnämndens beslut är överordnat styrelsebeslut, och kan inte överklagas.

Glöm inte att kontrollera med ditt försäkringsbolag hur hemförsäkringen fungerar om du t.ex. lämnar kvar möbler eller annat i lägenheten. Kontrollera också hur Bostadsrättstillägget fungerar när du hyr ut.

För att hämta blankett för andrahandsuthyrning, klicka här eller fyll i direkt på HSB Servicecenter.
Telefon: 010-442 11 00
Öppettider: Måndag-fredag kl 07:00 – 17:30

AVGIFTER

Årsavgift

Som bostadsrättshavare betalar du ingen hyra! Du betalar ”Årsavgift”. Denna årsavgift fastställs av styrelsen och är till för att täcka bostadsrättsföreningens löpande verksamhet.

Månadsavgift

Årsavgiften ska betalas med 1/12-del varje månad och i förskott (månadsavgift). Månadsavgiften ska vara bostadsrättsföreningen tillhanda senast den första i varje månad som avgiften avser.

Överlåtelseavgift

Vid överlåtelse/övergång av bostadsrätt tar föreningen ut en överlåtelseavgift motsvarande
3,5 % av gällande basbelopp för varje transaktion. Överlåtelseavgiften betalas av säljaren. Detta gäller även vid arv, gåva, bodelning, byte eller annan form av övergång.

Pantsättningsavgift

Föreningen tar ut en pantsättningsavgift med 1,5 % av gällande basbelopp vid varje tillfälle för en ny eller omförd pantnotering. Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren.

Avgift för andrahandsupplåtelse
Avgift för andrahandsupplåtelse kan tas ut efter beslut av styrelsen. Bostadsrättsföreningen får ta ut avgift för andrahandsupplåtelse av bostadsrättshavaren med högst 10 procent av prisbasbeloppet per år. Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal kalendermånader som lägenheten är upplåten.

AVTAL
Brf Svartvik har avtal med HSB Stockholm vad gäller fastighetsskötsel för byggnader och markanläggningar. HSB Stockholm är även kontrakterad för ekonomisk och administrativ förvaltning.

B
BADPLATSER/-BRYGGA
Närheten till vatten ger möjlighet till bad. Fina sommardagar är Badbryggan i Badviken populär. Johannelundsbadet är ett långgrunt strandbad alldeles i närheten. För att det ska vara rent och trivsamt är det viktigt att alla tar ansvar för att ta med sig sopor, grillar etc. efter att man besökt badet eller bryggan. Observera även att det inte är tillåtet att ”paxa” platser vi bryggan.

BALKONG
Balkonglådor
Tänk på att hänga balkonglådorna in mot den egna balkongen så att ingen fara råder för förbipasserande eller de som har balkonger i våningarna inunder.

Grillning
Det är inte tillåtet att grilla med grillkol på balkongerna. Oset sprider sig till grannarna och det uppskattas inte. Däremot är det tillåtet med el-grill. Sunt förnuft och omtanke om grannarna är bra.

Inglasning
Inglasning av balkong förutsätter bygglov från kommunen. Brf Svartvik har ett s.k. generellt bygglov. Enligt detta får vissa, men inte alla, balkonger i föreningen glasas in. Vid balkonginglasning måste bostadsrättshavaren skriva ett särskilt avtal om med föreningen. Hämta blanketten här>>. Även balkonginglasning måste naturligtvis utföras fackmässigt. För information, kontakta Martin eller styrelsen. Tänk också på att i ansökan till styrelsen ange om balkongen inte enbart kommer bestå av glas utan t.ex. plåt. Det kan vara av betydelse för styrelsens bedömning av om tillstånd ska ges eller inte. Om erforderliga tillstånd saknas kan bostadsrättsinnehavaren bli tvungen att riva hela inglasningen.

BARNVAGNAR
Ur brandsäkerhetssynpunkt får inga barnvagnar får förvaras i trapphuset

BASTU
I Badviken finns tillgång till bastu. Bastun finns i anslutning till Motionsrummet. Tillgång till bastun får man via Motionsklubben. Mer information hittar du här>>

BIG BAG-säckar:
Big Bags ska märkas med lägenhets- och telefonnummer. De får inte ställas på gräsmatta eller stå ute över en helg.

BOKHÖRNA
Minnebergs Bokhörna har böcker från Stadsbiblioteket som byts ut två gånger per år. Dessutom finns skänkta böcker, och fler kan tas emot. Mer information hittar du här>>

BORRMASKIN
Våra betongväggar är svåra att forcera utan riktiga verktyg. Hyr en kraftfull slagborrmaskin via Panncentralen. Boka maskinen på tfn 08- 25 37 17 mellan kl 07:15 och 08:00 alla vardagar eller 17:00 – 18:00 torsdagar, eller besök Panncentralen. Det är tillåtet att borra mellan kl 8:00 – 19:00 på vardagar och mellan kl 10:00 – 18:00 på helger.

BOULEBANA
Boulebana finns i Minnebergsparken. Information finns på tavlan vid banan.

BRAND, VAD GÖRA?
Om det börjar brinna i din lägenhet, stäng först dörrar och fönster, ta fin brandfilt och brandsläckare och försök släcka elden. Ring 112. Ta dig ut ur lägenheten och stäng dörren efter dig. Om det brinner i grannens lägenhet och trapphuset är rökfyllt, stäng dörrar och fönster och stanna i din lägenhet tills brandkåren kommer.

BRANDFARLIG VARA
Det finns särskilda regler för förvaring av brandfarlig vara i bostadshus och i lägenhet. I en lägenhet får brandfarlig vara endast finnas för hushållets behov. I flerfamiljshus får inga brandfarliga varor överhuvudtaget förvaras i källarförråd, vindar eller garage.

Det innebär att motorfordon (mopeder m.m.) inte får förvaras i förråden p.g.a. brandrisken.
I lägenheten får sprayburkar, gasolflaska av typ campingkök max 5 liter och brandfarlig vätska max 10 liter (i godkänd behållare) förvaras.

På balkong får förvaras max två stycken gasolflaskor P11 och brandfarlig vätska max 25 liter. All förvaring av brandfarlig vätska t.ex. tomma bensindunkar eller bilbatterier är förbjuden i vind och källarförråd.

BRANDVARNARE
I varje lägenhet ska det enligt lag finnas en brandvarnare.
Lägenheterna har brandvarnare installerade av föreningen. Brandvarnaren tillhör lägenheten och får inte tas bort.
För din egen säkerhet kom ihåg att byta batteri när det inte fungerar längre. Kontrollera det med jämna mellanrum.

BREDBAND
Bredband finns installerat till samtliga lägenheter. Nätet ägs av föreningen men uppkopplingen är genom Bredbandsbolaget. För dig, som enskild medlem, är det möjligt att ansluta till Bredbandsbolagets tjänster genom att betala en anslutningsavgift. Från och med den 1 april 2010 är månadsavgiften för bredbandsuppkopplingen inkluderad i månadsavgiften till din bostadsrättsförening. Efter anslutning har du obegränsad tillgång till Internet. I och med bredbandsuppkopplingen kan du också bli nådd på telefon via det vanliga telefonnätet även om du surfar på Internet eller skickar e-post. Det är också möjligt att ansluta sig till IP-telefoni via bredbandsnätet. Bandbredden är upp till 10 Mb/s för utgående trafik och upp till 100 Mb/s för inkommande trafik.
Nytt avtal med Bredbandsbolaget 1 februari 2016. Läs mer >>
Bredbandsbolaget når du via Kundservice, 0770-777 000, www.bredbandsbolaget.se

BRIDGEKLUBB
Bridgeklubben Badviken träffas onsdagskvällar.
Ansvariga: Carl Ehrman, 08-666 99 46
Gunnar Collman, 08-25 77 03
Avgift: 10 kronor per speldag

BRYGGOR
I Båtviken finns bryggplatser för fritidsbåtar att hyra. Se Båtklubb. Badbryggan får inte användas som båtbrygga.

BUSSAR
Ringlinjen 114 trafikerar Alvik – Minneberg – Alvik. För korrekta busstider, klicka här.

BÅTKLUBB
Minnebergs Båtklubb MBK hade 2012 ca 75st medlemmar som väntar på båtplats.
Lilla bryggan (efter strandkanten) är kötiden uppskattad till ca 8-9 år
Och till stora bryggan (innanför grindarna) ca 10-11 år

Man betalar en medlemsavgift på 150 kr per år samt en köavgift på 150 kr per år tills man blivit tilldelad en plats. Inbetalnings avi kommer via E-post. 

För akuta hamnfrågor, vänligen kontakta:
Hamnkapten, Jim Jimmerholt 072-564 44 75

För övriga frågor, vänliga kontakta:
Ordförande, Christer Söderlund 070-614 41 00

Medlemsavgift: 150 kr per år.
Bryggavgift: 500 – 1300 kr per år.
Depositionsavgift: 550 – 3000 kr.

C
COMHEM

Samfällighetens styrelse har nu förlängt avtalet med ComHem och fortsätter i stort sett med samma utbud som idag. Avgiften för TV ingår i din månadsavgift till föreningen. Om du redan har ett avtal med ComHem för t ex tjänsten ComHem Small så fortsätter det att gälla även efter årsskiftet. Läs mer >>

CYKELPARKERING
Cykelställ finns på gården. Om du inte använder din cykel ofta, ska du parkera den i ditt förråd. Av brandsäkerhetsskäl får cyklar eller annan utrustning inte ställas i trappuppgångar eller andra gemensamma utrymmen.

DAGHEM
Det finns två förskolor inom Svartviks område:
– Arken, Svartviksslingan 47, tfn 508 069 78
– Minnemalen, Svartviksslingan 13, föräldrakooperativ, tfn 801 606
Dessutom finns i Minneberg:
– Minnemus, Svartviksslingan 88, tfn 263 655
– Slingan, Svartviksslingan 53, 508 068 70
– Tangen, Svartviksslingan 89, tfn 508 068 64

DAG- OCH KVÄLLSVERKSAMHET
Det finns många möjligheter till aktiviteter såväl dag- som kvällstid. Se ”Minnebergs Fritidsverksamhet”. Mer information hittar du här>>

DÖRRAR
Många lägenheter är försedda med säkerhetsdörrar. Om du har en säkerhetsdörr, informera försäkringsbolaget som du tecknat hemförsäkring hos.
I vissa fall kan det medföra lägre försäkringspremie.

E
EKONOMI

När du köpte den lägenhet, som du nu bor i, var det egentligen inte lägenheten du köpte, utan del av hela bostadsrättsföreningen med rätten att nyttja och att bo i den lägenhet du har. Det innebär att du och alla vi andra har ett gemensamt ansvar för skötseln av hus och gård och för ekonomin i vår förening.
Våra gemensamma utgifter är bland annat lån, räntor, värme och vattenavgifter, underhåll av mark och byggnader, trappstädning, sophämtning etc.

Föreningens inkomster är de avgifter och lokalhyror, som medlemmar och hyresgäster betalar varje månad. Styrelsen gör inför varje verksamhetsår en budget över utgifter och inkomster. Om kostnaderna (ex. ränte- och energikostnader) ökar, kan det vara nödvändigt att öka inkomsterna – genom att höja årsavgiften.

Underhållskostnaderna kan minimeras genom att alla bidrar till att hålla ordning och reda, och tänker på slitaget.
Kostnaderna kan också hållas nere genom att alla ser till att ha lagom temperatur i lägenheten. Dra ner värmen på elementen om det är för varmt i stället för att vädra ut den varma luften. Med varje grad Celsius, som lägenhetstemperaturen i lägenheten höjs, ökar energiförbrukningen med ca 6 %.

Varmvatten är också en stor energiförbrukare. Genom att inte låta varmvattnet droppa eller rinna i onödan kan vi också hjälpas åt att hålla energikostnaderna nere.
Anmäl droppande och rinnande kranar till Panncentralen, så får du hjälp att åtgärda. Detta sparar mycket energi och vatten.

E-POSTADRESS TILL STYRELSEN
info@brfsvartvik.com

EXTRAFÖRRÅD
Det finns 50 extra förråd som medlemmarna kan hyra. Ytan varierar mellan en och sex kvadratmeter. Årshyran är 360 kronor för de minsta förråden, 1 200 för det största.
Det är kö till förråden. Den som vill ställa sig i kön ska anmäla sig till info@brfsvartvik.com eller lägga en daterad lapp i styrelsens brevlåda på Svartviksslingan 49.

F
FASTIGHETERNA
Föreningen förfogar över 327 bostadsrätter, fem lokaler (varav två daghem) samt en övernattningslägenhet. Totala ytan är 22 119 m².
Byggnaderna som tillhör Brf Svartvik är från Svartviksslingan 9 till 49, och byggdes mellan åren 1986-1987.

FASTIGHETSSKÖTSEL
sköts enligt avtal med HSB Stockholm, Teknisk förvaltning. För akuta situationer – se under rubrik ”Jourtjänst”.

FELANMÄLAN
görs till:
Kundservice, tfn: 010-442 11 00 eller via en webbsida, som du hittar under HSB Stockholm. Under ”Felanmälan”, letar du sedan fram Svartvik
och fyller i det formulär, som kommer upp på skärmen.
Fastighetsskötarna i Panncentralen har telefon- och expeditionstid:
Vardagar kl 07:30 – 08:00 samt torsdagar även kl 17:00 – 18:00. Telefon 08-25 37 17.
Tänk på att det är du som betalar underhåll och reparationer i din lägenhet – se mer under rubrik ”Jourtjänst”.

FOTOKLUBB
Fotoklubben har tillgång till elektriska fotoblixtar med tillhörande ”paraplyer” som numera står uppställda och klara att använda i lokalen på Svartviksslingan 86.
Avgift: 200 kr per år betalas in på PG 151517-0
Ordförande: Karin Burman, tfn 070-242 36 46, karinburman@hotmail.com
Mer information hittar du här>>

FÖRSKOLOR
Det finns två förskolor inom Svartviks område:
– Arken, Svartviksslingan 47, tfn 508 069 78
– Minnemalen, Svartviksslingan 13, föräldrakooperativ, tfn 801 606
Dessutom finns i Minneberg:
– Minnemus, Svartviksslingan 88, tfn 263 655
– Slingan, Svartviksslingan 53, 508 068 70
– Tangen, Svartviksslingan 89, tfn 508 068 64

FÖRSLAG
Styrelsen tar tacksamt emot förslag och information som kan förbättra allas vår trevnad och levnadsstandard. Innan sista februari kan du också lämna in en motion som kommer att behandlas på årsstämman.

FÖRSÄKRINGAR
Fastigheterna

Fastigheterna är försäkrade till fullvärde i Protector. Försäkringen omfattar i huvudsak vatten, brand, inbrott och ansvar. Skada som inträffar i lägenheten ska omgående anmälas till styrelsen, så att skadeinspektion och åtgärder snabbt kan vidtas.

Hemförsäkring
Det är viktigt för alla parter att bostadsrättsinnehavarens hemförsäkringsskydd kompletterar det skydd som föreningen står för genom fastighetsförsäkringen.

I och med fastighetsförsäkringsbytet 2015 är det av högsta vikt att stämma av att din hemförsäkring är tillräcklig. Ta därför kontakt med ditt försäkringsbolag för att stämma av detta.
Utförligare information om den problematik som kan uppstå vid avsaknad av hemförsäkring eller om hemförsäkringen är bristfällig finns att hitta.
Med anledning av vattenskadorna som varit lämnar försäkringsbolaget även en rekommendation om vattenlarm, utöver sunt förnuft, för att förebygga just den typen av skador.

Visste du att det finns en ansvarsövergång mellan bostadsrättsföreningens fastighetsförsäkring och din hemförsäkring?
Det finns det! Och det är jätteviktigt att du som bostadsrättsinnehavare i HSB Brf Svartvik nr 268 i Stockholm tar ditt ansvar för att se till att dessa försäkringar kompletterar varandra, det vill säga om du till att börja med redan har en hemförsäkring. Ett hål i försäkringsskyddet kan nämligen innebära oanade kostnader såväl för bostadsrättsföreningen som för dig som bostadsrättsinnehavare.

En hemförsäkring innehåller inte enbart skydd för lösöre och egendom innanför lägenhetens väggar, utan även till exempel personansvarsskydd som är viktigt att ha om du t.ex. skulle bli personligt skadeståndsskyldig för att ha orsakat en skada i till exempel trapphuset eller soprummet. Därför är en kartläggning av dina eventuella försäkringsbrister av högsta vikt.

Brf Svartvik har tidigare tecknat ett kollektivt bostadsrättstillägg för sina medlemmar men gör från och med 2018-02-01 inte längre det. Det är därför viktigt att bostadsrättshavarna själva tecknar ett bostadsrättstillägg, detta utöver sin hemförsäkring. Det behövs alltså både en hemförsäkring och ett bostadsrättstillägg, det vill säga två försäkringar.

Styrelseansvar
Styrelsen har tecknat en särskild styrelseansvarsförsäkring för att skydda sig mot eventuella ekonomiska förluster förorsakade av oaktsamhet, oförstånd eller brott.

GARAGE
Det finns två parkeringshus i Minneberg, P1, Svartviksslingan 91 (vid panncentralen) och P2, Svartviksslingan 7. Där finns 528 p-platser, varav 206 i P1 och 322 i P2. Av dessa är 494 uthyrda och övriga administreras av Länsparkering AB, varav flertalet disponeras som gästplatser. I garage P2 finns 16 platser och i P1 3 platser som är avsedda för motorcyklar.
Vi kommer att utöka antalet platser avsedda för motorcyklar. Väntetiden för att erhålla en p-plats har traditionellt varit cirka sex till nio månader – detta varierar då vi inte själva kan påverka flödet av boende i området. De senaste åren har kötiden varit betydligt längre men vi arbetar på att minimera kötiden. Mer information hittar du här>>

GOLVBRUNNAR
Medlemmar i föreningen har möjlighet att söka bidrag på 5 000 kr vid byte av golvbrunn som funnits i lägenheten sedan huset byggdes, för byten som görs efter den 1 januari 2013. För att få bidraget skall en Säker vatten-behörig firma ha utfört arbetet. För att få bidraget krävs att du som boende skickar in en kopia på en separat faktura för golvbrunnsbytet. På fakturan måste kostnaden för material och arbetstid tydligt framgå. Observera att vid byte av golvbrunn måste golvet stämplas upp från grannen nedan.

GRILLNING

Utegrill

I Båtviken finns utegrill att tillgå. Använd den med omtanke och tänk på brandfaran. Var och en ansvarar naturligtvis för att det är rent och snyggt när man lämnar grillplatsen.

På balkong

Det är inte tillåtet att grilla med grillkol på balkongerna. Oset sprider sig till grannarna och det uppskattas inte. Däremot är det tillåtet med el-grill. Sunt förnuft och omtanke om grannarna är bra.

GROVSOPOR

Klädinsamling
Närmaste klädinsamling ligger på Margretelundsvägen, till höger om portalen när man åker från Minneberg.

Torra grövre sopor

Grovsoprummet ligger med egen ingång från gatan vid infarten till Minneberg söderifrån. Dörren öppnas med nyckelbricka. Soprummet är avsett för torra grövre sopor. Speciella avdelningar finns för batterier, elektronik, wellpapp, glödlampor etc. Grovsoporna ska sorteras i brännbart eller icke brännbart material.
Det är inte tillåtet att ställa in kylskåp, frys, spis etc. i grovsoprummet.
Grovsoprummet är till för oss boende som en extra – ganska kostsam – service. Alla som går dit och slänger sopor fotograferas. Därmed har vi en möjlighet att i efterhand kontakta den som missköter sig.
Grovsoprummets öppettider: kl 8 – 20 varje dag.
Det är inte tillåtet att lämna skräp utanför dörren.

Miljöfarligt avfall
Farligt avfall – färgrester, lösningsmedel och andra kemikalier lämnas till någon av stadens miljöstationer eller återvinningscentraler – se www.stockholm.se/avfall
Där kan du också söka från A– Ö om hur över 1000 olika sopor ska sorteras.

Tidningar

Tidningspapper ska läggas i Returpappersrummet, Svartviksslingan 49– inte i grovsoprummet! Läs mer under rubrik ”Returpapper”.

GYMNASTIKKLUBB
Aerobics varje tisdag i Badviken kl 19.00 tränar vi Aerobics med styrka, kondition, avslappning och stretching.
Avgift: 1 200 kr per termin (20 veckor) eller 75 kr per gång.
Kontaktperson:
Gerda Nygran-Larsson, tfn 25 99 16

GÅRDAR
På gårdarna kan, om nödvändigt, i och urlastning ske. Gårdarna ska vara bilfria och säkra för barnen. Parkering är inte tillåten mer än 15 minuter.

H
HAMN
Förutom vår egen båthamn finns Tranebergshamnen runt knuten. Den tillhör Stockholms Segelsällskap. www.stockholmssegelsallskap.org.se

HEMSIDA
Bostadsrättsföreningen Svartvik har egen hemsida
www.brfsvartvik.com

HISSAR
Hissarna sköts av KONE

HISTORIK
Dagens Minneberg var fram till mitten på 1850-talet området Sandvik. Då presenterade man planer på att bygga ett glasbruk på området… Början till industrialiseringen!
Nu blev inte glasbruket den första industrin inom området. Det skulle, enligt PRO-cirklarnas studier, ha blivit en keramisk “fabrique” på Ulvsunda frälsesätesgård. Där tillverkade man deglar, saltglaserade kärl och sockerformar.
Redan 1832 omnämns i gamla handlingar en lantmäteriförrättning med en plan på att dela dagens Traneberg i tre enheter: Svartvik, Johannelund och Traneberg. Svartvik skulle senare bli det industriområde där bl.a. Tangens Gardinfabrik byggdes upp.
Mer information hittar du här>>

HSB OMSORG
Om du inte hinner eller orkar med vissa saker i hemmet, kan du anlita HSB Omsorg. De hjälper till med hushållsnära tjänster av olika slag och erbjuder ett varierat tjänsteutbud. Förutom städning kan de hjälpa till med tvätt, hänga upp gardiner och mycket mer. Priset beror på vilken tjänst du köper. Även Hemtjänst kan du få från HSB Omsorg. Ring till HSB Omsorgs närmaste kontor på tfn: 08-650 71 70 så hjälper de dig
Mer information hittar du här>>

HUSHÅLLSSOPOR
Sopnedkast för hushållssopor finns på varje våningsplan. Soporna ska förpackas väl innan de slängs i sopnedkastet. Vätska som rinner ur soppåsen kan förorsaka lukt och ohyra.

HYRA – ÅRSAVGIFT
Se under rubrik ”Avgifter”.

HÖSTSTÄDNING
Varje höst samlas vi en förmiddag eller kväll för att göra vårt område rent och snyggt.

I
INFORMATION
Föreningen ger ut medlemsbladet Svartviksbladet med fyra nummer per år.

Tidningen delas ut i alla brevlådor. Dessutom finns uppdaterad information på vår hemsida med adress: www.brfsvartvik.com En gång per år hålls regelbundet informationsmöte. Vid behov kallas även till extra informationsmöten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>