Gästlägenheten i Svartvik

Regler vid hyra av gästlägenheten

• Längsta sammanhängande tid för hyra är 7 dygn.

• Bokning kan ske tidigast tre månader i förväg.

• Kostnaden för hyra är 300 kr/dygn.

• Betalning ska ske genom insättning på Nordea plusgirokonto 580839-9 senast två veckor före den första hyresdagen, annars kan lägenheten komma att hyras ut till någon annan.

• Hyresgästen får tillträde till lägenheten kl. 13.00 första hyresdagen och ska ha städat och återlämnat nycklarna till lägenheten senast kl. 12.00 sista hyresdagen.

• Det är inte tillåtet att ha husdjur i lägenheten.

• Avbokning ska ske senast en vecka i förväg. Vid senare avbokning debiteras hyresgästen med 150 kr/dygn, dock endast i den mån lägenheten inte kan hyras ut till någon annan. Betalning ska ske genom insättning på angivet Nordeakonto senast en vecka efter den dag som skulle ha varit den sista hyresdagen. Vid utebliven betalning förlorar hyresgästen rätten att hyra lägenheten de sex närmast efterföljande månaderna.

• Vad städningen ska omfatta framgår av separat anslag i lägenheten. Om städningen är otillfredsställande debiteras hyresgästen med 300 kr. Hyrestagaren förlorar även rätten att hyra lägenheten de sex närmast efterföljande månaderna. Nästa hyresgäst blir kompenserad med 300 kr. Den som anser att föregående hyresgäst har städat otillfredsställande ska kontakta Lotta Åhman på telefon 070 – 735 49 45, som avgör om städningen är sådan att kompensation ska utgå.

Bokningsstatus:

De övriga föreningarna i Minneberg har även de uthyrningsrum. Om Svartviks rum skulle vara upptaget finns ytterligare fyra rum i området som förvaltas av respektive förening. Priserna varierar dock.
Läs mer på Minnebergs samfällighets hemsida.

nyrenoverat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>