Boendeinformation

Den här informationen är för dig som redan bor i Svartvik eller är nyinflyttad. Du kan använda den som ett uppslagsverk över vad som gäller i föreningen. Informationen är indelad i bokstavsordning. Välj bokstav i menyn.

Det är styrelsens ambition att du som boende ska känna dig välinformerad och delaktig i föreningens angelägenheter. På så sätt ökar trivsel och gemenskap i vår förening och vår omgivning. Om informationen under A-Ö skulle avvika från vad som anges i stadgarna gäller stadgarna. Läs stadgarna här >>

I bostadsrättsföreningens stadgar under §§ 1 och 2 anges:

Bostadsrättsföreningens firma är HSB Bostadsrättsförening Svartvik nr 268 i Stockholm. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Bostadsrättsföreningen har till ändamål att i bostadsrättsföreningens hus upplåta bostadslägenheter för permanent boende och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning och därmed främja medlemmarnas ekonomiska intressen. Vidare har bostadsrättsföreningen till ändamål att främja studie- och fritids-verksamhet inom bostadsrättsföreningen samt för att stärka gemenskapen och tillgodose gemensamma intressen och behov, främja serviceverksamhet och tillgänglighet med anknytning till boendet. Bostadsrättsföreningen ska i all verksamhet värna om miljön genom att verka för en långsiktig hållbar utveckling. Bostadsrätt är den rätt i bostadsrättsföreningen, som en medlem har på grund av upplåtelsen. Medlem som har bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

§ 2 är den så kallade ändamålsparagrafen, som är vägledande för styrelsen i förvaltningen av föreningen.

Styrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>