Parkering

Parkeringsplatser finns att hyra i två parkeringshus. Finns ingen plats ledig kan man anteckna sig på en kölista.
För parkeringsplats kontakta Gunnel Persson på HSB Stockholm: 08 –  785 30 55
Ytterligare information finns på anslag på tavlan vid entrén.

En del av övre parkeringsdäcket är avgiftsbelagd besöksparkering med en reducerad helgavgift (70 kronor)
från fredag eftermiddag till måndag morgon.

För närvarande gäller att fri parkering råder på de två återvändsgatorna från fredag kl 18:00 till måndag kl 09:00.

För dig som har motorcykel eller moped finns det gallerförsedda platser att hyra.

Parkering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>