Gästlägenhet i Svartvik

Regler vid hyra av gästlägenheten

• Längsta sammanhängande tid för hyra är 7 dagar.

• Bokning kan ske tidigast tre månader i förväg.

• Kostnaden för hyra är 300 kr / dag. Från och med den 1/1 2019 är hyran 500 kr / dag.

• Betalning ska ske genom inskrivning på Nordea plusgirokonto 580839-9 senast två veckor före den första hyresdagen, eller kan lägenheten hyras till någon annan.

• Hyresgästen får tillträde till lägenheten kl. 13.00 första hyresdagen och ska ha städat och återlämnat nycklarna till lägenheten senast kl. 12.00 sista hyresdagen.

• Det är inte tillåtet att ha husdjur i lägenheten.

• Avbokning ska ske senast en vecka i förväg. Vid senare avbokning debiteras hyresgästen med 150 kr / dygn, dock endast när månaden inte kan hyras ut till någon annan. Betalning ska ske genom inlämning på angivet Nordeakonto senast en vecka efter den dag som skulle ha varit den sista hyresdagen. Vid utebliven betalning förloras hyresgästen rätt att hyra lägenheten de sex närmaste månaderna.

• Vad städningen ska omfatta framgår av separat anslag i lägenheten. Om städningen är otillfredsställande debiteras hyresgästen med 300 kr. Hyrestagaren förlorar även rätten att hyra lägenheten de sex närmaste månaderna. Nästa hyresgäst blir kompenserad med 300 kr. Den som anser att föregående hyresgäst har stått otillfredsställande bör kontakta Lotta Åhman på telefon 070-735 49 45, som bestämmer om städningen är sådan att ersättning betalas.

Bokningsstatus:

De övriga föreningarna i Minneberg har även de uthyrningsrum. Om Svartviks rum skulle vara upptaget finns ytterligare fyra rum i området som förvaltas av respektive förening. Priserna varierar docka.
Läs mer på  Minnebergs samfällighets hemsida .

Nyrenoverat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>