Portombud

Portombudens roll är att vara en länk mellan styrelse och de boende. De välkomnar nyinflyttade, svarar på frågor och vidarebefordrar frågor till styrelsen.

Dagens portombud:
Karin Burman, port 19
Marie Rönnholm, port 21
Margaretha Björk och Birgitta Rücker, port 25
Ingrid Ellow och Kerstin Johansson, port 27
Fredrik Janebjer och Björn Martinussen, port 29
Elisabeth Johansson, port 31
Inger Edvardsson, port 33
Lillian Idegran och Bibi Attefors, port 35
Andreas Lindborg, Lisse Ericson och Carin Ödquist, port 37
Ann-Sofie Nilsson, port 39
Helena Lind, port 41
Agnetha Lund, port 43
Elisabeth Hammarlund, port 45
Lotta Åhman och Anita Tapper, port 49

Just nu saknas det portombud i några portar. Kanske är det ett uppdrag som DU känner dig sugen på? Kontakta styrelsen: info@brfsvartvik.com