Portombud

Portombudens roll är att vara en länk mellan styrelse och de boende. De välkomnar nyinflyttade, svarar på frågor och vidarebefordrar frågor till styrelsen.

Dagens portombud:
Malin Stiebel, port 11
Lina Karlsson, port 15
Karin Burman, port 19
Marie Rönnholm, port 21
Ann Charlotte Sonnhammer, port 23
Margaretha Björk och Anders Olsson, port 25
Monica Modigh, Lena Wikström och Catarina Pihl, port 27
Björn Martinussen, port 29
Elisabeth Johansson, port 31
Andreas Lindborg, Lisse Ericson och Carin Ödquist, port 37
Ann-Sofie Nilsson, port 39
Helena Lind, port 41
Agnetha Lund, port 43
Elisabeth Hammarlund, port 45
Lotta Åhman, port 49

Just nu saknas det portombud i några portar. Kanske är det ett uppdrag som DU känner dig sugen på? Kontakta styrelsen: info@brfsvartvik.com